Grantomta Fritidshem

Vi har fritidshem för F-1, 2-3 och 4-6. Fritids F-1 och 2-3 öppnar kl. 07:00 och stänger kl 17:30 (fredagar kl. 17:00). Fritidsklubben 4-6 öppnar efter skoldagens slut och stänger kl 16:30. Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är skapande, bakning,...

Glädje och lust i skolarbetet

Grantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-5. Klasserna arbetar åldersintegrerat i år F-1, år 2-3 och år 4-5. Skolan är ”liten” och består av ca 190 elever, vilket främjar trygghet då de flesta eleverna och pedagogerna känner till varandra. Skolgården...

Styrelse

Styrelsen för Grantomta Montessoristiftelse Grantomta Montessoriskola drivs av Grantomta Montessoristiftelses styrelse, som är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor/förskolechef fattar alla beslut som rör den inre verksamhetens drift och...

Praktisk info

Skolbussar De barn som går på Grantomta montessori har rätt att åka med skolbussen. Ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår via Värmdö Kommun. Information om skolbussarnas avgångstider hittar du här Parkering Vid hämtning och lämning är det mycket trafik på Viks...