Fritidshem

Vi har fritidshem för F-1, 2-3 och 4-6.

Fritids F-1 och 2-3 öppnar kl. 07:00 och stänger kl 17:30 (fredagar kl. 17:00).

Fritidsklubben 4-6 öppnar efter skoldagens slut och stänger kl 16:30.

Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är skapande, bakning, utflykt i närmiljö, valet samt rörelse.

Vi arbetar även övergripande mellan F-6, där vi genom Elevens val ger eleverna möjlighet att testa på det som de är intresserade av tillsammans med alla fritidselever.

Vi arbetar utifrån läroplanens demokratiska grundsyn samt montessoripedagogiken, där respekten för det enskilda barnet och att värna om miljön är vägledande. Vi lägger mycket stor vikt vid att utveckla barnens sociala kompetens, d.v.s. öka deras förståelse för egna och andras känslor och hur vi på bästa sätt förhåller oss till varandra.

Vi genomför 2 elevenkäter per år, för att bidra till elevernas inflytande i fritidshemmet och ge en extra möjlighet att framföra sina tankar och åsikter över verksamheten.

En rak och öppen kommunikation och ett positivt samarbete är en nödvändig förutsättning för att ge barnen en trygg fritidshemstid.

JN0-102  
JN0-360  
LX0-103  
LX0-104  
M70-101  
MB2-704  
MB2-707  
MB5-705  
MB6-703  
N10-006  
NS0-157  
NSE4  
OG0-091  
OG0-093  
PEGACPBA71V1  
PMP  
PR000041  
SSCP  
SY0-401  
VCP550  
000-106  
JN0-360  
CISM  
C_TFIN52_66  
642-732  
350-080  
1z0-434  
70-411  
1z0-434  
70-532  
642-999  
JK0-022  
000-080  
101  
70-461  
300-075  
300-209  
200-355  
JK0-022  
70-246  
MB6-703  
100-105  ,
300-101  
200-101  
70-488  
AWS-SYSOPS  
70-480  
70-346  
JK0-022  
000-089  
70-410  
ICBB  
2V0-621D  
220-802  
CISSP  
1Z0-144  
LX0-103  
300-115  
000-106  
200-125  ,
9A0-385  
1Z0-144  
1Z0-803  
70-346  
350-080  
352-001  
000-017  
PMP  
70-534  
070-461  
SY0-401  
352-001  
70-243  
300-209  
OG0-093  
PMP  
70-532  
102-400  
210-065  
000-017  
MB2-704  
PR000041  
ITILFND  
100-101  
100-101  
300-206  
500-260  
PMP  
220-802  
350-001  
CAP  
2V0-620  
CRISC  
PMP  
PMP  
1Z0-804  
70-178  
000-106  
70-486  
200-310  
MB2-707  
200-120  
300-101  
352-001  
ICBB  
70-410  
210-065  
70-243  
200-125  ,
70-534  
220-902  
LX0-103  
70-243  
MB6-703  
70-246  
210-060  
70-243  
70-486  
JN0-102  

DSCF2868

Switch to our mobile site