Om Grantomta

ccda 200-310 200-125 ccna ccna security 210-260 cisco 300-206 300-209 dumps sscp certification 70-488 dumps 1z0-803 dumps 300-101 dumps sy0-401 pdf 1z0-062 dumps azure 70-533 200-601 imins2 400-351 ccie wireless 300-135 tshoot 2v0-621 dump cisco 300-075 300-085 dump 642-887 spcore pdf 644-906 imtxr ccda 200-310 200-125 ccna ccna security 210-260 cisco 300-206 300-209 dumps sscp certification 70-488 dumps 1z0-803 dumps 300-101 dumps sy0-401 pdf 1z0-062 dumps azure 70-533 200-601 imins2 400-351 ccie wireless 300-135 tshoot 2v0-621 dump cisco 300-075 300-085 dump 642-887 spcore pdf 644-906 imtxr ccda 200-310 200-125 ccna ccna security 210-260 cisco 300-206 300-209 dumps sscp certification 70-488 dumps 1z0-803 dumps 300-101 dumps sy0-401 pdf 1z0-062 dumps azure 70-533 200-601 imins2 400-351 ccie wireless 300-135 tshoot 2v0-621 dump cisco 300-075 300-085 dump 642-887 spcore pdf 644-906 imtxr ccda 200-310 200-125 ccna ccna security 210-260 cisco 300-206 300-209 dumps sscp certification 70-488 dumps 1z0-803 dumps 300-101 dumps sy0-401 pdf 1z0-062 dumps azure 70-533 200-601 imins2 400-351 ccie wireless 300-135 tshoot 2v0-621 dump cisco 300-075 300-085 dump 642-887 spcore pdf 644-906 imtxr cisco 300-075 300-075 dump 300-075 pass4sure ccda 200-310 200-310 desgn pdf 200-310 practice exam 300-075 pdf 300-075 vce 300-075 examcollection 300-075 exam 300-075 ciptv2 book ccda 200-310 C8010-726 Dumps

DSCF2873

Grantomtaskolans historik

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta. Efterfrågan ökar och verksamheten växer till tre avdelningar förskola, som också flyttar till Grenska tomten där vi finns idag. Grantomtas föräldrar önskar även en skola som erbjuder montessoripedagogik.

Värmdö montessoristiftelse bildas 1994 och parallellt med det ansöker stiftelsen hos skolverket att, i friskoleform, få bedriva både förskola och skolverksamhet t.o.m årskurs 6. Tillstånd beviljas och den första 1:2:an öppnar dörrarna för 14 barn höstterminen 1994. Skolan växer och får lokalproblem. Efter intensiva förhandlingar med Värmdö kommun byggs vår skola, som invigs höstterminen 1998. Under resans gång har också önskemål från föräldrar gjort att vi vintern 1997 startade en småbarnsavdelning.

Idag har Grantomtaskolan 6 förskoleavdelningar med 110 barn och 7 klasser från 6 år t.o.m årskurs 6 med drygt 170 barn. Från att ha varit ett renodlat föräldrarkoperativ under första hälften av 90-talet, drivs Grantomta i dag av stiftelsens styrelse, som har det yttersta ansvaret för verksamheten. I styrelsen ingår skolans rektor. Rektor och de 30 anställda fattar gemensamt alla beslut som rör den inre verksamhetens utveckling. Styrelsens uppgifter är av mera övergripande karaktär, som att noga följa den ekonomiska utvecklingen (ca 13 miljoner/år) och sköta kontakter med Värmdö kommuns tjänstemän och politiker.

Grantomtaskolans mark ägs av Värmdö kommun och hyrs av stiftelsen.

Styrelseledamöter väljs på årsmötet av Grantomtas föräldrar, som samtliga tillhör Grantomtas stödförening. Stödföreningens enda uppgift är att välja ledamöter till Grantomta montessoristiftelse. Värmdö montessoristiftelse bytte namn 2003 till Grantomta montessoristiftelse, för att undvika sammanblandning med Värmdö montessoriförening.

Grantomtas föräldraråd

Grantomtas föräldraråd består av föräldrarepresentanter från samtliga åldersgrupper i Grantomtas verksamhet samt av rektor.

Möten ägen rum ca 3 gånger per termin.

 

 

grantomta

Switch to our mobile site