Fakta

clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,

Skolverket sammanställer varje år statistik för alla skolor. Hela rapporten för senaste året går att utläsa här

Antal Elever i skolan

 
Totalt
Flickor
Pojkar
Årskurs 1301218
Årskurs 2371918
Årskurs 3371720
Årskurs 4291217
Årskurs 5291514
Årskurs 6-2-
Totalt1627787

Antal Elever i förskolan

 
Totalt
Flickor
Pojkar
Förskoleklass361818

På de nationella proven i Matematik och Svenska ligger Grantoma Montessoris klass 3 över riksgenomsnittet samt genomsnittet av övriga värmdöbaserade skolor. För årskurs 6 finns för litet statistiskt underlag i dagsläget

Grantomta Montessori ligger något högre gällande andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i Värmdö kommun.

 

 

grantomta

Switch to our mobile site