Föräldrar

clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,

DSCF2809

Föräldrar till barn på Grantomta Montessoriskola medverkar i olika sammanhang i verksamheten. Det ger en unik möjlighet att lära känna barn, personal och andra föräldrar. Det ger även en möjlighet att påverka och stötta verksamheten och dess goda utveckling.

I förskolan finns föräldramedverkan. Det innebär att man som förälder är med i verksamheten ungefär en eftermiddag i månaden.

Vid den årliga trädgårdsdagen hjälper föräldrarna tillsammans med sina barn, till att göra fint på gården.

Föräldrarådet, som sammanträder 2 gånger per termin tillsammans med Rektorn, är med och kommer med idéer, önskemål och belyser olika delar av verksamheten. I styrelsen sitter också föräldrar som verksamhetens huvudman, med huvudansvaret för verksamheten som helhet.

Drivkraften för allt detta föräldraengagemang är att skapa bra förutsättningar för barnen tillsammans.

grantomta

Switch to our mobile site