Grön flagg

clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,

Grönflagg ingår i det internationella nätverket Eco-Scholls som förenar barn och ungdomar runt om i världen som arbetar för hållbar utveckling.

På Grantomta förskola/skola startade vi arbetet 2007. En av de viktigaste grundtankarna är att alla i verksamheten ska vara delaktiga och ha möjlighet till inflytande.

Detta sker genom att vi har ett Grönflaggråd som träffas 1 gång/månad bestående av representanter med de äldsta barnen på förskola och  barn från alla klasser i skolan.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån sju teman – klimat/energi, kretslopp, närmiljö, livsstil/hälsa, konsumtion, vattenresurser och kemikalier.

Temana varierar men vissa aktiviteter är återkommande t.ex. vattendagen, bokbytardagen, skräpplockardagen, gemensam rörelsestund, smörgåsens em., massage/avslappning, leksaksbytardag/loppis, sopsortering.

Med den hissade flaggan visar vi att vi är en certifierad förskola/skola.

Med vårt miljöarbete hoppas vi att så ett frö hos eleverna att ta ansvar för en hållbar utveckling i framtiden.

Vill ni veta mer gå in på www.hsr.se.

 Grönflagg

grantomta

Switch to our mobile site