Skolhälsovård

clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,

Skolhälsovården är elevhälsans ”medicinska del” och en fortsättning på BVC med inriktning mot förebyggande verksamhet samt i skolan vara en ”slags företagshälsovård” för eleverna. Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och sjukvårdspersonal och det gäller även gentemot de övriga personer som medverkar i elevhälsoteamet. Det går ändå alldeles utmärkt att samverka kring elevens bästa.

Basprogram – det alla elever erbjuds

F-klass
Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal – ”Hur mår du?” –”Har du kompisar?” osv.
Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund).
Vårdnadshavarna och eleven kallas till skolläkarbesök, det tar ca 20-30 min. Där ingår samtal, kroppsundersökning och motorikbedömning, kontroll av ryggen samt att på alla pojkar kontrolleras testiklarna.

År 1 Skolsköterskan tar längd, vikt, utför syn och hörselkontroll.

År 2 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov.

År 3 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Läng och viktkontroll, samtliga elever.

År 4 Tar längd, vikt, utför rygg och synkontroll. Hälsosamtal.

Åk 5 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Flickor erbjuds Gardasil, vaccinationer mot livmoderhalscancer.
Vid behov kan vår skolsköterska erbjuda enskilda samtal med våra elever. Värmdös familjer har också möjlighet att vända sig till Hamnen som erbjuder socionomer, psykologer, specialpedagog och psykiater.

En av skolhälsovårdens uppgifter är att följa barnets tillväxt.
Om det uppmärksammas att barnet har övervikt, fetma eller undervikt kontaktas föräldrarna alltid. Detta för att förhindra och förebygga allvarliga hälsoproblem.
Skolhälsovården är mycket positiv till samarbete med barnets familj och bistår gärna med råd och planering samt uppföljning.

Välkommen att kontakta:

Skolläkare Marianne Jahnke
All kontakt med skolläkaren sker via Rektor
Tel: 08-57017700
Mail: rektor@grantomta.se


Skolsköterska
Annette Berglund
Tel: 08-57017704
Mail: annette.berglund@grantomta.se


Specialpedagog 
Malin Filipsson
Tel: 08-57017702
Mail: malin.filipsson@grantomta.se

 

Skolkurator Birgitta Tholander
Tel: 08-57017705
Mail: birgitta.tholander@grantomta.se


Skolpsykolog
tas in vid behov.

DSCF2835

Switch to our mobile site