Styrelse

Styrelsen för Grantomta Montessoristiftelse

Grantomta Montessoriskola drivs av Grantomta Montessoristiftelses styrelse, vilken är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor/förskolechef fattar alla beslut som rör den inre verksamhetens drift och utveckling, efter samordning med ledningsgrupp/personal.

Styrelsen är skolans huvudman, vilket innebär ansvar för kvalitet i utbildning/personalkompetens, verksamhetens styrdokument, strategi och större verksamhetsbeslutsamt, samt att noga följa och styra skolans ekonomiska utveckling.

Grantomta Montessoriskolas mark och fastigheter ägs av Värmdö kommun och hyrs av stiftelsen. Det är i huvudsak styrelsen som sköter kontakten med Värmdö Kommuns tjänstemän och politiker. Styrelsearbetet är sedan årsmötet 2014 blygsamt arvoderat med sammanlagt ett basbelopp för samtliga medlemmar/år. Fördelning beslutas av styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsmötet och redovisas per verksamhetsår vid påföljande årsmöte. Grantomta Montessoriskola är beroende av att föräldrar engagerar sig i styrelsearbetet. Styrelsearbetet är både kul, lärorikt och meriterande!

Styrelseledamöter väljs på Grantomtas Stödförenings årsmöte av Grantomtas föräldrar, vilka samtliga är medlemmar i nämnda stödförening. Stödföreningens uppgift är den att välja ledamöter till Grantomta Montessoristiftelse. Ledamöter nomineras av oss föräldrar via Stödföreningens valberedning. Valberedningen består av Peter Fredsborn och David Nyström. Val av nya ledamöter sker vid årsmötet, senast den sista oktober. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i styrelsen. Valberedningen når du via sammankallande davidnystroem@gmail.com

Styrelsen består av Lars-Göran Emanuelson (ordförande), Kenneth Ehrnstedt, Anette Tohmo Westbladh, Sissel Rasmussen, Kim Rytter, Helena Blomgren, Mia Enander Lanner och Erik Norrman. Styrelsen når du via ordforande@grantomta.se