Schoolsoft

Grantomta Montessori använder verktyget Schoolsoft för kommunkation med personal, föräldrar och elever. Här kan man på ett tydligt och samlat sätt få en överblick över Nyheter, kalendarium, bokningar för utvecklingssamtal, meddelanden, utvärderingar, frånvaroanmäla, lägga in hämtning och lämningstider mm. Läs mer om Schoolsoft här

Länk till Grantomtas Schoolsoft sida.

https://sms5.schoolsoft.se/grantomta/jsp/Login.jsp