Skola

DSCF2814

Glädje och lust i skolarbetet

Grantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-6. Klasserna arbetar åldersintegrerat i år F-1, år 2-3 och år 4-5-6. Skolan är ”liten” och består av ca 200 elever vilket främjar trygghet då de flesta eleverna och pedagogerna känner till varandra. Skolgården består både av natur och planerade lekytor och erbjuder därmed många olika möjligheter till lek och rörelse. Eleverna arbetar i klassrum där miljön är väl förberedd och genomtänkt för att kunna erbjuda eleverna ett varierat och aktivt lärande, helt enligt Montessoripedagogiken.

Montessoripedagogiken och materialet vi arbetar med ger eleverna möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas efter sina egna förutsättningar och intressen för att nå så långt som möjligt. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som består av både genomgångar, arbete med praktiskt material (montessorimaterial), individuellt arbete och arbete i grupp. Redan i F-klass har eleverna musik och idrott med ämneslärare. Eleverna får även möjlighet att fördjupa sig i det de är intresserade av genom att fritt välja arbetsuppgifter. Det fria valet gör att eleverna i högre grad blir intresserade och motiverade för sina arbetsuppgifter. Det fria valet har naturligtvis ramar, kunskapsinhämtningen måste bli allsidig och vi följer läroplanen Lgr11. Det dagliga arbetet genomsyras av kunskap, respekt, glädje och trygghet som är Grantomtas värdegrund.

Skolan ska vara verklighetsförankrad och därför hämtar vi kunskap från samhället utanför bl.a. genom att alla årskurser besöker olika museer och utställningar. Skolan arbetar också aktivt med Grön Flagg som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som innebär att hela skolan är delaktig i hållbarhetsarbete. Detta stämmer väl överens med Maria Montessoris tankar om kosmisk utbildning. Eleverna lär sig att allt som har hänt och det som sker idag hänger ihop och att vi måste vara rädda om jorden. Målet enligt Maria Montessori var att skapa en förenad och fredlig värld. 

T-slinga

Både på förskolan och i skolan finns en T-slinga som används för hörselskadade.

JN0-102  
JN0-360  
LX0-103  
LX0-104  
M70-101  
MB2-704  
MB2-707  
MB5-705  
MB6-703  
N10-006  
NS0-157  
NSE4  
OG0-091  
OG0-093  
PEGACPBA71V1  
PMP  
PR000041  
SSCP  
SY0-401  
VCP550  
000-106  
JN0-360  
CISM  
C_TFIN52_66  
642-732  
350-080  
1z0-434  
70-411  
1z0-434  
70-532  
642-999  
JK0-022  
000-080  
101  
70-461  
300-075  
300-209  
200-355  
JK0-022  
70-246  
MB6-703  
100-105  ,
300-101  
200-101  
70-488  
AWS-SYSOPS  
70-480  
70-346  
JK0-022  
000-089  
70-410  
ICBB  
2V0-621D  
220-802  
CISSP  
1Z0-144  
LX0-103  
300-115  
000-106  
200-125  ,
9A0-385  
1Z0-144  
1Z0-803  
70-346  
350-080  
352-001  
000-017  
PMP  
70-534  
070-461  
SY0-401  
352-001  
70-243  
300-209  
OG0-093  
PMP  
70-532  
102-400  
210-065  
000-017  
MB2-704  
PR000041  
ITILFND  
100-101  
100-101  
300-206  
500-260  
PMP  
220-802  
350-001  
CAP  
2V0-620  
CRISC  
PMP  
PMP  
1Z0-804  
70-178  
000-106  
70-486  
200-310  
MB2-707  
200-120  
300-101  
352-001  
ICBB  
70-410  
210-065  
70-243  
200-125  ,
70-534  
220-902  
LX0-103  
70-243  
MB6-703  
70-246  
210-060  
70-243  
70-486  
JN0-102  

DSCF2868

Switch to our mobile site