Styrelse

Styrelsen för Grantomta Montessoristiftelse Grantomta Montessoriskola drivs av Grantomta Montessoristiftelses styrelse, som är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor/förskolechef fattar alla beslut som rör den inre verksamhetens drift och...

Praktisk info

Skolbussar Ansökan om skolskjuts görs inför varje läsår via Värmdö Kommun. Där finns även information och riktlinjer kring vad som gäller för skolskjutsen. Information om skolbussarnas avgångstider hittar du här. Parkering Vid hämtning och lämning är det mycket trafik...

Grön flagg

Grön flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Scholls som förenar barn och ungdomar runt om i världen som arbetar för hållbar utveckling. På Grantomta förskola/skola startade vi arbetet 2007. En av de viktigaste grundtankarna är att alla i verksamheten ska vara...

Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans ”medicinska del” och en fortsättning på BVC med inriktning mot förebyggande verksamhet samt i skolan vara en ”slags företagshälsovård” för eleverna. Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och...

Föräldrar

Föräldrar till barn på Grantomta Montessoriskola medverkar i olika sammanhang i verksamheten. Det ger en unik möjlighet att lära känna barn, personal och andra föräldrar. Det ger även en möjlighet att påverka och stötta verksamheten och dess goda utveckling. I...