VÄLKOMMNA TILL

GRANTOMTA MONTESSORISKOLA

Glädje och lust i skolarbetet

Montessoripedagogiken och materialet vi arbetar med ger eleverna möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas efter sina egna förutsättningar och intressen för att nå så långt som möjligt. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som består av både genomgångar, arbete med praktiskt material (montessorimaterial), individuellt arbete och arbete i grupp. Redan i F-klass har eleverna musik och idrott med ämneslärare. Eleverna får även möjlighet att fördjupa sig i det de är intresserade av genom att fritt välja arbetsuppgifter. Det fria valet gör att eleverna i högre grad blir intresserade och motiverade för sina arbetsuppgifter. Det fria valet har naturligtvis ramar, kunskapsinhämtningen måste bli allsidig och vi följer läroplanen Lgr11. Det dagliga arbetet genomsyras av kunskap, respekt, glädje och trygghet som är Grantomtas värdegrund.

FÖRSKOLA

Vi har sex avdelningar som heter Linden, Björken, Granen, Kastanjen, Syrenen och Kotten. På förskolan går det cirka 100 barn i åldrarna 1-5 år.

SKOLA

Grantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-6. Klasserna arbetar åldersintegrerat iår F-1, år 2-3 och år 4-5-6.

FRITIDSHEM

Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är skapande, bakning, utflykt i närmiljö, valet samt rörelse.

PLATSANSÖKAN

FÖRSKOLA

Ansökan till vår förskola görs via Värmdö Kommun. Information och anmälan finns på deras hemsida.

SKOLA

Ansökan till vår montessori skola görs via schoolsoft.

Trygghet ger glädje, kunskapande och respekt.

Glädje skapar kunskapande och trygghet.

Kunskap ger glädje, trygghet och respekt.

Respekt skapar trygghet och glädje.

Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken.

Maria Montessori

Grantomtaskolans historik

År 1990 bildades Värmdö Montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startade en montessoriförskola med en avdelning i Haghulta. Efterfrågan ökade och verksamheten växte till en förskola med tre avdelningar, som då flyttade till Grenska tomten där vi finns idag. Grantomtas föräldrar önskade även en skola som erbjöd montessoripedagogik.

Värmdö Montessoristiftelse bildas 1994 och parallellt med det ansökte stiftelsen hos skolverket att, i friskoleform, få bedriva både förskola och skolverksamhet t.o.m. årskurs 6. Tillstånd beviljades och den första 1 – 2:an öppnade dörrarna för 14 barn höstterminen 1994. Skolan växte och blev trångbodd. Efter intensiva förhandlingar med Värmdö kommun byggdes vår skola, som invigdes höstterminen 1998. Under resans gång har också önskemål från föräldrar gjort att vi vintern 1997 startade en småbarnsavdelning. Värmdö Montessoristiftelse bytte namn 2003 till Grantomta Montessoristiftelse.

Hösten 2009 stod den nya förskolan och skolresturangen klar. I samband med detta utökades skolan med ett tredje spår. Under 2011 fick vi tillgång till den nybyggda idrottshallen.

LÄS MER