Skolenkäten HT 2019

    Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. Hösten 2019 deltog 1803 skolenheter i Skolenkäten. Resultatet från enkäten är nu klart.

    Klicka här för att se våra fina enkätresultat (PDF).