Regelbunden tillsyn av fristående förskolor HT 2021

  Tillsyn ska genomföras av samtliga fristående förskolor i enlighet med 26 kap. skollagen (2010:800). Med tillsyn avses en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Enligt Värmdö kommuns riktlinjer för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola ska regelbunden tillsyn genomföras vid fristående verksamheter minst en gång vart annat år.

  Klicka här för att ta del av beslutet (PDF).

   

  Våga visa enkät

  Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner.

  Se resultaten från enkätsvaren 2021 nedan (PDF):

  Se resultaten från enkätsvaren 2020 nedan (PDF):

  Skolenkäten HT 2019

  Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. Hösten 2019 deltog 1803 skolenheter i Skolenkäten. Resultatet från enkäten är nu klart.

  Klicka här för att se våra fina enkätresultat (PDF).