Skolhälsovård

  Skolhälsovården är elevhälsans ”medicinska del” och en fortsättning på BVC med inriktning mot förebyggande verksamhet samt i skolan vara en ”slags företagshälsovård” för eleverna. Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och sjukvårdspersonal och det gäller även gentemot de övriga personer som medverkar i elevhälsoteamet. Det går ändå alldeles utmärkt att samverka kring elevens bästa.

  Basprogram – det alla elever erbjuds

  F-klass
  Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal – ”Hur mår du?” –”Har du kompisar?” osv.
  Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund).
  Vårdnadshavarna och eleven kallas till skolläkarbesök, det tar ca 20-30 min. Där ingår samtal, kroppsundersökning och motorikbedömning, kontroll av ryggen samt att på alla pojkar kontrolleras testiklarna.

  År 1 Skolsköterskan tar längd, vikt, utför syn och hörselkontroll.

  År 2 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov.

  År 3 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Läng och viktkontroll, samtliga elever.

  År 4 Tar längd, vikt, utför rygg och synkontroll. Hälsosamtal.

  Åk 5 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Eleverna erbjuds Gardasil.
  Vid behov kan vår skolsköterska erbjuda enskilda samtal med våra elever. Värmdös familjer har också möjlighet att vända sig till Hamnen som erbjuder socionomer, psykologer, specialpedagog och psykiater.

  En av skolhälsovårdens uppgifter är att följa barnets tillväxt.
  Om det uppmärksammas att barnet har övervikt, fetma eller undervikt kontaktas föräldrarna alltid. Detta för att förhindra och förebygga allvarliga hälsoproblem.
  Skolhälsovården är mycket positiv till samarbete med barnets familj och bistår gärna med råd och planering samt uppföljning.

  Välkommen att kontakta:

  Skolläkare Marianne Jahnke
  All kontakt med skolläkaren sker via Rektor
  Tel: 08-57017700
  Mail: rektor@grantomta.se

  Skolsköterska Annette Berglund
  Tel: 08-57017704
  Mail: annette.berglund@grantomta.se

  Specialpedagog Malin Filipsson
  Tel: 08-57017702
  Mail: malin.filipsson@grantomta.se

  Skolkurator Birgitta Tholander
  Tel: 08-57017705
  Mail: birgitta.tholander@grantomta.se