Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans ”medicinska del” och en fortsättning på BVC med inriktning mot förebyggande verksamhet samt i skolan vara en ”slags företagshälsovård” för eleverna. Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och sjukvårdspersonal och det gäller även gentemot de övriga personer som medverkar i elevhälsoteamet. Det går ändå alldeles utmärkt att samverka kring elevens bästa.

Basprogram – det alla elever erbjuds

F-klass
Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal.
Vårdnadshavarna och eleven kallas till skolläkarbesök. Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet.

År 1 Skolsköterskan tar längd, vikt, utför syn och hörselkontroll.

År 2 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov.

År 3 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Läng och viktkontroll, samtliga elever.

År 4 Tar längd, vikt, utför rygg och synkontroll. Hälsosamtal.

Åk 5 Hälsoundersökningar och uppföljningar utifrån behov. Eleverna erbjuds Gardasil.

Vid behov kan vår skolsköterska erbjuda enskilda samtal med våra elever. Värmdös familjer har också möjlighet att vända sig till Hamnen som erbjuder socionomer, psykologer, specialpedagog och psykiater.

Skolhälsovården är mycket positiv till samarbete med barnets familj och bistår gärna med råd och planering samt uppföljning.

Skolhälsovård på Grantomta Montessoriskola Värmdö.