Grön flagg

Grön flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Scholls som förenar barn och ungdomar runt om i världen som arbetar för hållbar utveckling.

På Grantomta förskola/skola startade vi arbetet 2007. En av de viktigaste grundtankarna är att alla i verksamheten ska vara delaktiga och ha möjlighet till inflytande.

Detta sker genom att vi har ett Grönflaggråd som träffas 1 gång/månad bestående av representanter med de äldsta barnen på förskola och barn från alla klasser i skolan.
Vill ni veta mer gå in på www.hsr.se.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån sju teman – klimat/energi, kretslopp, närmiljö, livsstil/hälsa, konsumtion, vattenresurser och kemikalier samt de Globala målen.

Temana varierar men vissa aktiviteter är återkommande t.ex. vattendagen, bokbytardagen, skräpplockardagen, gemensam rörelsestund, smörgåsens em., massage/avslappning, leksaksbytardag/loppis, sopsortering.

Med vårt miljöarbete hoppas vi att så ett frö hos eleverna att ta ansvar för en hållbar utveckling i framtiden.

Vill ni veta mer gå in på www.hsr.se.

Grön Flagg certifikat för Grantomta Montessoriskola läsåret 2022-2023.