Välkommen till Grantomta Montessoriskolas förskola

Vi har sex avdelningar som heter Linden, Björken, Granen, Kastanjen, Syrenen och Kotten. På förskolan går det cirka 100 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi öppnar 06.45 och stänger 17.30 (Fredagar 17.00).

Montessori

Maria Montessori såg de sex första åren som den viktigaste period i en människas liv. Det är då som de första stegen i livets upptäcktsfärd tas. Montessoriförskolan är därför som livet självt, fylld av spännande saker och upplevelser.

En del av vår verksamhet

På förskolan arbetar vi med friluftsfrämjandets verksamhet i åldersadekvata grupper. Alla barn och pedagoger arbetar under året med olika temaarbeten som är gemensamma för hela förskolan. I vår verksamhet har vi även gemensamma sångsamlingar, Friskis & Svettis rörelseprogram, barnråd och gör spännande utflykter i vår fina natur.
Två gånger per år har barnen utställning för sina föräldrar där de visar hur de har arbetat med sina teman. Vi har även luciafirande, trädgårdsdag, sommaravslutning mm.

Grön Flagg

På förskolan arbetar vi aktivt med Grön Flagg, ett arbete med hållbar utveckling och de globala målen. Där vi arbetar med olika teman; Livsstil och hälsa, Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och energi, Konsumtion och Kretslopp.

Föräldramedverkan

En av förskolans största kvaliteter är att vi erbjuder föräldrar att delta i vår verksamhet. Detta innebär att föräldrar får möjligheten att ca fyra gånger per termin, ansluta till verksamheten mellan kl. 13.00-16.30 och vara med oss i vår vardag. Under föräldramedverkan deltar man i aktiviteterna på förskolan, alltid tillsammans med pedagoger på avdelningen. Inför varje terminsstart får föräldrarna ett schema på dagar när man har föräldramedverkan. Det går bra att lämna in önskemål på dagar som passar i förväg. Får man förhinder är det inga problem att byta dag, lämna återbud eller hitta ett annat tillfälle att delta i barnets verksamhet.

Medverkande föräldrar är väldigt uppskattade bland våra barn och pedagoger. Föräldrarna lär känna pedagogerna och barnen i sitt barns grupp, och får även en god insyn i vår verksamhet.

Gå in på länken: Montessoripedagogiken och läs mer om vår pedagogik och barnsyn.