Grantomta MontessoriskolaGrantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-5. Skolan är ”liten” och består av ca 190 elever, vilket främjar trygghet då de flesta eleverna och pedagogerna känner till varandra. Klasserna hos oss är indelade i åk F-1, åk 2, åk 3 och åk 4 och åk 5.  Skolgården består både av natur och planerade lekytor och erbjuder därmed många olika möjligheter till lek och rörelse. Eleverna arbetar i klassrum där miljön är väl förberedd och genomtänkt för att kunna erbjuda eleverna ett varierat och aktivt lärande, helt enligt Montessoripedagogiken.

    Montessoripedagogiken och materialet vi arbetar med ger eleverna möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas efter sina egna förutsättningar och intressen för att nå så långt som möjligt. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som består av både genomgångar, arbete med praktiskt material (montessorimaterial), individuellt arbete och arbete i grupp. Redan i F-klass har eleverna musik och idrott med ämneslärare. Eleverna får även möjlighet att fördjupa sig i det de är intresserade av genom att fritt välja arbetsuppgifter. Det fria valet gör att eleverna i högre grad blir intresserade och motiverade för sina arbetsuppgifter. Det fria valet har naturligtvis ramar, kunskapsinhämtningen måste bli allsidig och vi följer läroplanen Lgr11/19. Det dagliga arbetet genomsyras av kunskap, respekt, glädje och trygghet som är Grantomtas värdegrund.

    Skolan ska vara verklighetsförankrad och därför hämtar vi kunskap från samhället utanför bl.a. genom att alla årskurser besöker olika museer och utställningar. Skolan arbetar också aktivt med Grön Flagg som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som innebär att hela skolan är delaktig i hållbarhetsarbete. Detta stämmer väl överens med Maria Montessoris tankar om kosmisk utbildning. Eleverna lär sig att allt som har hänt och det som sker idag hänger ihop och att vi måste vara rädda om jorden. Målet enligt Maria Montessori var att skapa en förenad och fredlig värld.

    T-slinga

    Både på förskolan och i skolan finns en T-slinga som används för hörselskadade.