Glädje och lust i skolarbetet

Grantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-5. Skolan är ”liten” och består av ca 180 elever, vilket främjar trygghet då de flesta eleverna och pedagogerna känner till varandra. Skolgården består både av natur och planerade lekytor och erbjuder därmed många olika möjligheter till lek och rörelse. Eleverna arbetar i klassrum där miljön är väl förberedd och genomtänkt för att kunna erbjuda eleverna ett varierat och aktivt lärande, helt enligt Montessoripedagogiken.

Montessoripedagogiken och materialet vi arbetar med ger eleverna möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas efter sina egna förutsättningar och intressen för att nå så långt som möjligt. Eleverna erbjuds en varierad undervisning som består av både genomgångar, arbete med praktiskt material (montessorimaterial), individuellt arbete och arbete i grupp. Redan i F-klass har eleverna musik och idrott med ämneslärare. Eleverna får möjlighet att fördjupa sig i ämnen som de är intresserade av. Vi följer läroplanen Lgr 11/19 och kunskapsplanen ” En samlad plan för montessoripedagogiken i Sverige”.

Det dagliga arbetet genomsyras av kunskap, glädje, respekt och trygghet som är Grantomtas värdegrund.

Skolan ska vara verklighetsförankrad och därför hämtar vi kunskap från samhället utanför bl.a. genom att alla årskurser besöker olika museer och utställningar. Skolan arbetar också aktivt med Grön Flagg som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som innebär att hela skolan är delaktig i hållbarhetsarbete samt i de globala målen. Detta stämmer väl överens med Maria Montessoris tankar om kosmisk utbildning. Eleverna lär sig att allt som har hänt och det som sker idag hänger ihop och att vi måste vara rädda om vår planet. Målet enligt Maria Montessori var att skapa en förenad och fredlig värld

Grantomta Montessoriskola