Styrelse

Styrelsen för Grantomta Montessoristiftelse

Grantomta Montessoriskola drivs av Grantomta Montessoristiftelses styrelse, som är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Rektor fattar alla beslut som rör den inre verksamhetens drift och utveckling, efter samordning med ledningsgrupp/personal.

Styrelsen är skolans huvudman, vilket innebär ansvar för kvalitet i utbildning/personalkompetens, verksamhetens styrdokument, strategi och större verksamhetsbeslut, samt att noga följa och styra skolans ekonomiska utveckling.

Grantomta Montessoriskolas mark och fastigheter ägs av Värmdö kommun och hyrs av stiftelsen. Det är i huvudsak styrelsen som sköter kontakten med Värmdö Kommuns tjänstemän och politiker. Styrelsearbetet är sedan årsmötet 2014 blygsamt arvoderat med sammanlagt ett basbelopp för samtliga medlemmar/år. Fördelning beslutas av styrelsen vid det konstituerande mötet efter årsmötet och redovisas per verksamhetsår vid påföljande årsmöte. Grantomta Montessoriskola är beroende av att föräldrar engagerar sig i styrelsearbetet. Styrelsearbetet är både kul, lärorikt och meriterande!

Styrelseledamöter väljs på Grantomtas Stödförenings årsmöte av Grantomtas föräldrar, vilka samtliga är medlemmar i nämnda stödförening. Stödföreningens uppgift är den att välja ledamöter till Grantomta Montessoristiftelse. Ledamöter nomineras av Grantomtas föräldrar, via Stödföreningens valberedning. Valberedningen består av Helena Adestedt. Val av nya ledamöter sker vid årsmötet, senast den sista oktober. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i styrelsen. Valberedningen når du via styrelsen, ordforande@grantomta.se

Styrelsen består av Sissel Rasmussen (ordförande), Peter Fredsborn, Kristina Hagström Ilievska, Jenny Rammo, Emilia Köhler och Caroline Sandman. Styrelsen når du via ordforande@grantomta.se