Föräldrar

Föräldrar till barn på Grantomta Montessoriskola medverkar i olika sammanhang i verksamheten. Det ger en unik möjlighet att lära känna barn, personal och andra föräldrar. Det ger även en möjlighet att påverka och stötta verksamheten och dess goda utveckling.

I förskolan finns föräldramedverkan. Det innebär att man som förälder är med i verksamheten ungefär en eftermiddag i månaden.

Vid den årliga Trädgårdsdagen hjälper föräldrarna tillsammans med sina barn, till att göra fint på gården.

Föräldrarådet, som sammanträder 2 gånger per termin tillsammans med Rektorn, är med och kommer med idéer, önskemål och belyser olika delar av verksamheten. I styrelsen sitter också föräldrar som verksamhetens huvudman, med huvudansvaret för verksamheten som helhet.

Drivkraften för allt detta föräldraengagemang är att skapa bra förutsättningar för barnen tillsammans.