Grantomta Fritidshem

Fritids för åk F-3 öppnar kl. 07:00 och stänger kl 17:30 (fredagar kl. 17:00).
Fritids för åk 4-5 öppnar kl. 07:30 och stänger kl 16:30.

Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är skapande, bakning, utflykt i närmiljö, valet samt rörelse.

Vi arbetar även övergripande mellan F-5, där vi genom Elevens val ger eleverna möjlighet att testa på det som de är intresserade av tillsammans med alla fritidselever.

Vi arbetar utifrån läroplanens demokratiska grundsyn samt montessoripedagogiken, där respekten för det enskilda barnet och att värna om miljön är vägledande. Vi lägger mycket stor vikt vid att utveckla barnens sociala kompetens, d.v.s. öka deras förståelse för egna och andras känslor och hur vi på bästa sätt förhåller oss till varandra.

Vi genomför 2 elevenkäter per år, för att bidra till elevernas inflytande i fritidshemmet och ge en extra möjlighet att framföra sina tankar och åsikter över verksamheten.

En rak och öppen kommunikation och ett positivt samarbete är en nödvändig förutsättning för att ge barnen en trygg fritidshemstid.

Grantomta montessoriskolas fritidshem.