Kvalitetsarbete

Våga visa enkät Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner. Se resultaten från enkätsvaren 2021 nedan...

Grantomtaskolans historik

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta. Efterfrågan ökar och verksamheten växer till tre avdelningar förskola, som också flyttar till Grenska tomten där vi finns...

Kontaktinfo

Grantomta Montessoriskola Viks skolväg 13139 35 VÄRMDÖTel: 08-570 177 01 Mail expeditionen: exp@grantomta.se Titti Janewret, RektorTel: 08-570177 00Mail: rektor@grantomta.se Mail till personal: förnamn.efternamn@grantomta.se Samtliga telefonnummer 08-570 177 00 Titti...

Montessoripedagogiken

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art. Deras tillstånd kunde förbättras med...