Öppet Hus på förskolan

Öppet Hus på förskolan

Vi välkomnar barn, föräldrar och övriga intresserade till Öppet Hus tisdagen den 7 mars 17.30 – 18.30.Våra pedagoger finns på plats i lokalerna för att presentera vår verksamhet samt svara på era frågor. Parkera vid Grantomtahallens parkering vid besök. Varmt...

Kvalitetsarbete

Våga visa enkät Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner. Resultat från enkätsvar 2022 (PDF): Elever ÅK...

Grantomta Montessoris historik

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta. Efterfrågan ökar och verksamheten växer till tre avdelningar förskola, som också flyttar till Grenska...

Kontaktinfo

Grantomta Montessoriskola Viks skolväg 13139 35 VÄRMDÖTel: 08-570 177 01 Mail expeditionen: exp@grantomta.se Titti Janewret, RektorTel: 08-570177 00Mail: rektor@grantomta.se Mail till personal: förnamn.efternamn@grantomta.se Samtliga telefonnummer...