Kvalitetsarbete

Våga visa enkät 2020 Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner. Se resultaten från enkätsvaren nedan...

Grantomtaskolans historik

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta. Efterfrågan ökar och verksamheten växer till tre avdelningar förskola, som också flyttar till Grenska...

Kontaktinfo

Grantomta Montessoriskola Viks skolväg 13139 35 VÄRMDÖTel: 08-570 177 01 Mail expeditionen: exp@grantomta.se Titti Janewret, RektorTel: 08-570177 00Mail: rektor@grantomta.se Mail till personal: förnamn.efternamn@grantomta.se Samtliga telefonnummer 08-570 177 00 Titti...

Montessoripedagogiken

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art. Deras tillstånd kunde förbättras med...

Grantomta Fritidshem

Vi har fritidshem för F-1, 2-3 och 4-6. Fritids F-1 och 2-3 öppnar kl. 07:00 och stänger kl 17:30 (fredagar kl. 17:00). Fritidsklubben 4-6 öppnar efter skoldagens slut och stänger kl 16:30. Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är...

Glädje och lust i skolarbetet

Grantomta Montessoriskola är en skola för elever från F-5. Skolan är ”liten” och består av ca 190 elever, vilket främjar trygghet då de flesta eleverna och pedagogerna känner till varandra. Klasserna hos oss är indelade i åk F-1, åk 2, åk 3 och åk 4 och åk 5. ...