Kvalitetsarbete

Våga visa enkät Våga Visa är en enkät som Värmdö Kommun använder för att för att säkerställa kvalitén inom barnomsorg och utbildning. Enkäten görs varje år och undersökningen genomförs på samma sätt i ett flertal kommuner. Resultat från enkätsvar 2022 (PDF): Elever ÅK...

Grantomta Montessoris historik

År 1990 bildades Värmdö montessoriförening, av entusiastiska och engagerade föräldrar som startar en enavdelnings montessoriförskola i Haghulta. Efterfrågan ökar och verksamheten växer till tre avdelningar förskola, som också flyttar till Grenska...

Kontaktinfo

Grantomta Montessoriskola Viks skolväg 13139 35 VÄRMDÖTel: 08-570 177 01 Mail expeditionen: exp@grantomta.se Titti Janewret, RektorTel: 08-570177 00Mail: rektor@grantomta.se Mail till personal: förnamn.efternamn@grantomta.se Samtliga telefonnummer...

Montessoripedagogiken

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete blev hon snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art. Deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans. Hon utvecklade efter hand...

Grantomta Fritidshem

Fritids för åk F-3 öppnar kl. 07:00 och stänger kl 17:30 (fredagar kl. 17:00). Fritids för åk 4-5 öppnar efter skoldagens slut och stänger kl 16:30. Några exempel på aktiviteter under fritidshemstiden är skapande, bakning, utflykt i närmiljö, valet samt rörelse. Vi...